what-6-entries

 

เนื้อหาตอนนี้ เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มสามของวานวาน

"ไม่ไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ย"

ตอนนั้นเว็บไซต์ไต้หวันประชาสัมพันธ์หนังสือ

ผมจึงเอามาแปลก่อนที่ฉบับภาษาไทยจะวางแผง

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว

พาวานวานย้ายบ้าน จึงขออนุญาตนำมาลงให้อ่านด้วยครับ

(ตอนนี้มันก็รวมอยู่ใน "ไม่ไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ย" เรียบร้อยแล้ว)