pets

 
 
通常這個時候我們都要把該該叫開
或是去抱運送阿魯...
好讓阿魯可以通過...
 
所以說阿魯唯一的天敵果然還是...該該啊~~~
 
 
ปกติเวลาแบบนี้ พวกเราจะไปช่วยเรียกไกไกให้หลบไป
หรือไม่ก็ไปอุ้มพาอาหลู่ไปส่ง...
เพื่อให้อาหลู่ข้ามได้
 
ดังนั้นนะ ศัตรูทางธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวของอาหลู่... ก็คือไกไกนะ~~
 
 
ป.ล.
1. หนังสือเล่มใหม่ของวานวานใกล้คลอดแล้ว ปีนี้มีสองเล่มนะคร้าบ
2. สินค้าวานวาน หาซื้อได้แล้วในร้านนานมีบุ๊คส์ สาขาสยามพารากอนเน่อ (เห็นอยู่แค่ร้านนี้อ่ะ)